Ortopedisk manuell terapi OMT

Ortopedisk manuell terapi OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastiken som grundar sig i en manuell systematisk undersökning av rörelse-stödjeorganen det vill säga nacke, rygg, leder, muskler och nerver. Utifrån fynd från undersökningen upprättas i samråd med dig, en behandlingsplan.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till en enskild led eller symptomgivande struktur. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall

Träning